top of page

Muziekgroep Rocky Band Sint Oda

Muziekgroep ‘Rocky Band’ van Sint Oda

 

Dit jaar organiseren we de 1ste Pelter Urban Trail voor de muziekgroep ‘Rocky Band’ van Sint Oda. De opbrengst van de Kerstmutsomloop en de verkoop van soep en het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte ‘4U-breujke’ gaan dan ook naar deze muziekgroep.

Dit evenement verloopt gelijktijdig met de Kerstmarkt in ’t Pelterke; wie niet deelneemt aan de Kerstmutsomloop, kan dus toch nog dit project steunen door een soepje te komen nuttigen of een lekker 4U-breujke te komen consumeren.

Hieronder geven we een zicht op het ontstaan van de ‘Rocky Band’ van Sint Oda.

 

Als ik zeg “de dienst MUZOLOGIE” denk ik dat velen onder jullie het horen donderen in Keulen. Wel, het is niets anders dan twee teams, namelijk de dienst muziek en de dienst logopedie, die zijn gaan samenwerken en de naam MUZOLOGIE gekregen hebben. Na jaren als twee aparte teams “samen-te-werken” zijn we echt gaan “samenwerken”, de dienst muziek en de dienst logo. De vraag kwam al enkele jaren geleden. Michel Dekeyser, die toen als enige muziektherapeut werkte, nam het hele muziekgebeuren voor zich en stond er eigenlijk alleen voor. Wij, dames van de logo, gebruikten ook heel regelmatig muziek, ritme en zang in ons aanbod. Want geef toe, er is geen mooiere manier om in relatie te treden met onze bewoners dan met muziek. Om de dienst muziek wat meer draagkracht en ruimte te geven besloten we om echt als één team verder te gaan. En al snel werd een nieuwe naam gevonden: muzologie! Ondertussen werken we in dit team met drie muziektherapeuten en vijf logopedisten. De muziektherapeuten nemen het onderdeel “muziektherapie” volledig voor hun rekening. Met hun kennis ter zake en specialisatie blijft dit een zeer specifiek aanbod. Zij werken zowel individueel als in groep. Voor sommige bewoners is het louter plezier maken, met andere bewoners proberen ze specifiekere doelstellingen te bereiken in verband met motoriek, ontlading of activering. Een ander facet is, dat heel wat oudere bewoners soms wat emotioneel worden door de nostalgie die liedjes uit hun tijd teweegbrengen en voor de Rocky Band-leden is het samen musiceren dan weer een ware uitlaatklep. De muziektherapeuten worden ook ingezet voor overkoepelende activiteiten. Zo is er altijd veel sfeer en ambiance tijdens bijvoorbeeld unit-activiteiten of de St.-Odafeesten. Ter ondersteuning en aanvulling van de vragen naar muziek plannen enkele logo’s “muziekaanbod” in hun programma. Dit is maar een klein onderdeel van onze taak. Daarnaast staan wij in voor communicatie, gehoor en natuurlijk ook voeding, in al zijn facetten. Want bij ouderwordende bewoners zien we dat er heel wat slikproblemen zich voordoen en gepast advies nodig is. Bij de kindjes daarentegen is ontwikkelingsgericht werken een prioriteit. Hier gaan we alle ontwikkelingskansen benutten om vooruitgang te boeken. Velen zullen zich de vraag stellen, waarom muziek bij logopedie aansluit en bijvoorbeeld niet bij ergotherapie? Wel, waarom niet? Want in beide teams ligt de doelstelling op het zinvol invullen van de tijd van de bewoners en dit door met ze in interactie te treden. En muziek is hier de ideale methode voor, zij met hun instrumenten en wij met onze stem. Maar we willen toch onderstrepen dat we ieder onze eigenheid behouden, logo staat nog steeds voor logo en muziek voor muziek. Deze samenwerking resulteert ook in een gezamenlijke activiteit. Maandelijks organiseren we een activiteit waarin ruimte is voor muziek en ontspanning. Een namiddag in de maand is ruimte voor muziek van een bepaald genre, bijvoorbeeld liedjes uit de oude doos, klassieke muziek, kinderliedjes, café silence … Elke namiddag in een ander genre. We hopen dat we in de toekomst door deze samensmelting de noden en vragen van de bewoners nog beter kunnen invullen en samen als team elkaar blijven versterken en inspireren.

Om jullie een idee te geven van het mooie en belangrijke werk van Sint Oda kan je even meegenieten van hun muzikale werk.

bottom of page